>> לקבוצה של mako גאווה בפייסבוק כבר הצטרפתם?

דרור מזרחי
הגיע הזמן לחוק יסוד: זכויות חברתיות. דרור מזרחי | צילום: ענת גלם

המקרה שאירע לאלכס ז'דנוב, ונחשף לראשונה ב-mako גאווה, בו בעל דירה ברמת-גן, הוסיף, רגע לפני חתימת חוזה השכירות, נספח הפוסל את השוכר מלהיות הומו, הוא מקרה שערורייתי ומכוער של הומופוביה. אבל הוא לא המקרה היחיד, והוא גם רחוק מלהיות תופעה שולית או יוצאת דופן.

הולכים ומתרבים המקרים המדווחים, בהם שוכרים מנצלים את יכולתם להכתיב את הכללים החלים על קניינם, ולנסח בכל חוזה את כל העולה על רוחם.

דיור, כידוע, הוא זכות בסיסית של אדם לקורת גג ולמקום בטוח לשהות בו. מה יותר מובן מאליו מבית? השיח בשנה האחרונה היה ממוקד מאוד על מחירי הדיור המאמירים, והמרחק של צעירים עובדים ונורמטיביים מהיכולת להגיע למצב בו יוכלו לרכוש בית שיהיה שלהם ובבעלותם המלאה.

הביקוש הגדול לדירות שם את בעלי הדירות בעמדת כח מתמדת

במצב הנוכחי, שכירות היא הפתרון הנוח ביותר, ורבים הצעירים שגודשים את שוק הדירות, במטרה ליהנות מפרטיות ולצאת מבית ההורים, להתקרב למרכז, להתמקם ליד העבודה או הלימודים ושלל סיבות אחרות.

המצב הזה, בו הביקוש גדול כל כך, שם את בעלי הדירות בעמדת כח מתמדת, הן בקביעת גובה שכר הדירה, שלעתים רחוק מלהיות פרופורציונלי לתכולתה ולאיכותה והן בקביעתם של כללים ומגבלות שיחולו על השוכר.

לכאורה, אין כל פסול בכך, שכן מדובר בקניינו הפרטי של אדם. אך מה קורה כאשר, כמו במקרה של אלכס, בכללים שמנסה להחיל המשכיר על הדייר יש משום פגיעה ממשית בצנעת הפרט של האדם?

השוכר נותר חסר יכולת להתמודד עם החלטה שרירותית של בעל הדירה

מעדיפים להתגורר במרכז
כל אחד זכאי לקורת גג | צילום: גלעד שלמור, חדשות

עו"ד מיכל עדן, פירשה את החוק, ואמרה: "אדם פרטי שהוא בעל נכס אינו מחויב על פי החוק לכבד את עיקרון השוויון, ולכן רשאי לסרב להשכיר את דירתו לאדם ללא מחויבות לעיקרון איסור ההפליה".

הדברים ברורים, שחור על גבי לבן: אדם פרטי אינו מחויב לכבד את עיקרון השוויון. כך נוצר מצב אבסורדי, בו שוכר נותר חסר כל יכול להתמודד עם החלטה שרירותית של בעל דירה, ערב חתימת החוזה, שנגועה בשנאת חינם של ממש, הומופוביה טהורה, מבלי כל יכולת לנקוט הליך כלשהו כנגד.

בדיוק כדי לתת מענה למצבים מן הסוג הזה, וכדי לתת מענה להפרה בוטה של זכויות חברתיות נוספות, העלו חברי הכנסת של מרצ את הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות. ההצעה מבקשת בעיקרה לקבוע שלכל תושב תהא הזכות לסיפוק צרכיו הבסיסיים לשם קיום בכבוד אנושי, ובכלל זה בתחומי העבודה, השכר ותנאי עבודה, בתחומי ההשכלה, הלימוד והחינוך ובתחומי הבריאות, הדיור והרווחה החברתית.

את ממשלת הימין-הקיצוני לא מטרידות מצוקות חברתיות

אלכס ז'דנוב
אלכס ז'דנוב. הופלה בשל נטייתו המינית | צילום: תומר ושחר צלמים

הממשלה הנוכחית הפילה את הצעת החוק כבר כשעלתה להצבעה בקריאה טרומית. זה כמובן לא מפתיע בכלל. מבחינת הממשלה הנוכחית, זכויות חברתיות הן ממנה והלאה, ובעיות הפרט של האזרח מהשורה לא ממש מטרידות את מנוחתם של שריה.

לממשלה הימנית-קיצונית חשוב יותר לנהל מאבק עיקש בבית המשפט העליון, בלהוביל קרב מאסף נגד העיתונות החופשית ובלפטור את ישיבות החרדים מארנונה. אבל מצוקות חברתיות? לא בא בחשבון.

המקרה של ז'דנוב הוא אחד מיני מקרים רבים בהם אנשים לא יכולים לשכור דירה, פעם בגלל נטייתם המינית, לאומם ומוצאם העדתי. אבל המקרה הזה הוא תזכורת טובה לכנסת ישראל: הגיע הזמן לשים סוף לאפליה בדיור, ולחוקק בישראל סופסוף את חוק יסוד: זכויות חברתיות.

הכותב הוא יו"ר פורום גאוּת – התא הגאה של מרצ והדובר של יו"ר מרצ, ח"כ זהבה גלאון

>> תיעוד מוקלט: בעל דירה לא מסכים להשכיר לזוג גייז

>> אפליית מיעוטים - בחסות החוק