מחקר חדש שערכה ד"ר סיגל גולדין מהמכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב בשיתוף מכון מדגם בראשות מנו גבע, מצא כי 85% מקרב מצביעי הליכוד מעדיפים שהממשלה לא תפגע בזכויות להט"ב. המחקר, שנערך לקראת העברת סמכויות במערכת החינוך לידי יו"ר מפלגת "נעם" אבי מעוז, מצא אף כי רוב מכריע של הציבור הישראלי-יהודי (82%), רוצה שהממשלה החדשה תפעל לשמור על זכויות להט"ב ולא תפגע בזכויות הקיימות. 

במחקר השתתפו 541 אנשים ונשים יהודים, בגיל 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של הציבור היהודי בישראל. בקרב כל הקבוצות, רוב המצביעים מעדיפים שהממשלה לא תפגע בזכוית להט"ב: 85% מקרב מצביעי הליכוד, 58% בקרב מצביעי שאר מפלגות הקואליציה הדתיות ו-94% בקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה. 

עוד עלה מהמחקר החדש כי הרוב המכריע של הציבור הישראלי-יהודי (77%) תומך במתן שוויון זכויות מלא לקהילה הגאה: 71% ממצביעי הליכוד, נוסף על מחצית ממצביעי מפלגות הקואליציה הדתיות ו-93% בקרב מפלגות האופוזיציה. כמו כן, רוב גדול בציבור הישראלי-יהודי (69%) רואה במשפחה עם שני אבות או שתי אמהות "משפחה ראויה", בדיוק כמו כל משפחה אחרת. כך סבורים רוב מצביעי הליכוד (66%) ורוב מכריע בקרב מפלגות האופוזיציה (91%). לעומתם, רוב מצביעי מפלגות הקואליציה הדתיות (62%) אינם סבורים שמשפחה גאה היא "משפחה ראויה". 

באשר לקשרים חברתיים ומשפחתיים עם להט"ב, נמצא כי ל-37% ממצביעי הליכוד יש חברים מהקהילה הגאה, כמו גם ל-52% בקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה ו-38% ממצביעי שאר מפלגות הקואליציה הדתיות. המחקר העלה כי ל-21% מבין מצביעי הליכוד יש קרובי משפחה להט"ב במעגל רחוק, זאת לעומת 24% מקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה ו-23% מקרב שאר מפלגות הקואליציה הדתיות. נוסף על כך, ל-13% מבין מצביעי מפלגות האופוזיציה יש קרובי משפחה להט"ב במעגל ראשון, בהשוואה ל-10% מחברי מפלגות הקואליציה הדתיות ו-6% ממצביעי מפלגת השלטון. 

"מחקר העומק שערכנו על עמדות ותפיסות הציבור היהודי בישראל בנושא זכויות להט"ב, מראה שרוב הציבור, ברוב המגזרים והקבוצות החברתיות, רואה בשמירה על זכויות להט"ב חלק בלתי נפרד משמירה על ערכים של שוויון בחברה דמוקרטית", אמרה ראש המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב, ד"ר סיגל גולדין. "התמיכה בזכויות להט"ב חוצה מפלגות מגזרים וחוצה מחנות פוליטיים של ימין ושמאל. ממצאי המחקר משקפים מגמות עומק, בנושא חשיבותה של חברה סובלנית ופלורליסטית, בעיני חלקים רחבים בחברה הישראלית". 

"בזמן שרובו המוחלט של הציבור תומך בשוויון זכויות מלא ללהט"ב, גורמים קיצוניים בממשלה מקבלים את הלגיטימציה והסמכויות לפגוע בנו", אמרה יו"ר האגודה למען הלהט"ב הילה פאר בתגובה לממצאים. "אני מציעה לא לנסות את הקהילה הגאה כשאנחנו נאלצים ונאלצות להילחם על הביטחון והזכויות שלנו".