מחקר חדש שפרסמה האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים, מגלה שילדים להורים הומואים מתפקדים מצוין ומסתגלים למצבים חדשים באותה מהירות כמו ילדים להורים סטרייטים, למרות האתגרים השונים מולם ניצבים ילדים והוריהם החד-מיניים.

בדיקת מצבו הנפשי של הילד עם אביו הגאה נערכה באמצעות שאלון אונליין, על פי תגובותיהם של 732 אבות מ-47 מדינות שונות ברחבי ארצות הברית. כשנשאלו האם הילד שלהם 'לא שמח' או 'מודאג', 88% מכלל המשיבים ענו: "לא נכון". ממצאים נוספים של המחקר חשפו ש-72% מהמשתתפים טענו כי ילדם "לא דואג הרבה", בהשוואה ל75% מכלל האוכלוסייה. 36% מהילדים נולדו מתוך מערכת יחסים הטרוסקסואלית, 38% על ידי אימוץ או ילד אומנה, ו- 14% בסיוע אם פונדקאית.

מרבית מהאבות תיארו כי ניצבו בפני מכשולים בכל הנוגע למשמרות על הילד (33%), אימוץ ילד (14%) או ההפיכה לאב בעזרת אם פונדקאית (18%). 20-30% מהמשיבים דיווחו על חוויות סטיגמטיות שליליות שחוו מעצם היותם הומואים. תגובות אלו הגיעו מהמשפחה שלהם, חברים וכמובן ממכרים מהמגזר הדתי. שליש מההורים דיווחו כי ילדם היה נתון להקנטות, העלבות או חוויות שליליות נוספות מצד מכריו.

הסקר שהופץ מתכתב עם מחקר נוסף השייך למספר מוסדות אקדמיים (Williams institue at UCLA of law, the University of Amsterdam and Columbia), אשר מצא כי עקרי בית חד-מיניים לא הראו שוני בדפוסי התנהלותם מאלו של עקרות בית הטרוסקסואליות. המחקר מצא כי בכל הקשור למערכת היחסים בין ההורים, טובה או רע ככל שתהיה, אין לכך השפעה על מערכת היחסים בין ההורה לילד או לבריאותו הכללית של הילד, מורכבויות רגשיות, חיקוי ולימוד התנהגות. 

>> "חייל, שפר הופעתך והצנע נטייתך"

>> סולקה מהנשף בתיכון - כי הגיעה לבושה בטוקסידו

החבילה המפלצתית של "דה גיים" מפחידה אתכם?