בית המשפט קיבל את עמדת מטה המאבק לזכר מאי פלג, באמצעות עוה״ד יוסי וולפסון וגלעד ברנע, שגופת המנוחה תועבר לשריפה כפי שביקשה בצוואתה, חרף התנגדויות אמה הביולוגית.

"הגעתי לכלל מסקנה כי הונחה תשתית מספקת לקבוע כי רצונה של המנוחה היה כי גופתה תישרף וכי לא הוכח כי נפל פגם ביכולותיה ובכושרה להגיע להחלטה זו. הוכח קיומו של רצון חופשי ומלא מצד המנוחה לכך שגופתה תישרף ולא תקבר", כתב השופט בהחלטתו וסיים במילים: "מותה של המנוחה בטרם עת, הדברים שנכתבו על ידה עובר לפטירתה מלמדים עד כמה הכאב והאבדן שחשים בני משפחתה, חבריה ומוקירי זכרה הם קשים. יהי זכרה ברוך".

הדיון בנושא הגיע לבית המשפט לאחר שאימה של מאי הגישה בקשה לבית המשפט, בה דרשה להתעלם מצוואתה ולהביא אותה לקבורה יהודית. עם קבלת הבקשה, אפשר בית המשפט לעו"ד וולפסון להציג חוות דעת פסיכיאטרית המאשרת את כשירותה של מאי, לאחר שהמשפחה טענה כי צוואתה אינה קבילה מכיוון שהיא לא הייתה אחראית למעשיה.

בצוואתה הזהירה מאי את קרוביה כי צעד כזה עלול להגיע מצד אמה. "קיים חשש סביר כי במידה וגופתי תגיע לידה, היא תביא אותי לקבורה דתית כאשר היהדות לא מכירה בי כאשה וכנקבה - על אף העובדה שעברתי ניתוח לשינוי מין", כתבה מאי, "בכך יש משום ביזוי כבודי ומחיקת זהותי ויביא לכך שכל מעשה שיעשה עם גופי, יהיה מנוגד למפעל חיי, אורח חיי, כל הפעילות החברתית אשר עסקתי בה והקניין הרוחני אותו השארתי".

כאמור, בסופו של דבר החליט בית המשפט לדחות את בקשת המשפחה. בהסכמת הצדדים מראש יעוכב ביצוע החלטה זו עד ליום 22.11.2015 בשעה 12:00. עתה עומדות לרשות המשפחה 48 שעות לערער על ההחלטה, ובמידה ולא יוגש ערעור, תימסר גופתה של מאי כבקשתה לקבורה אלטרנטיבית.

עו"ד יוסי וולפסון, שייצג את מאי זכרה לברכה במקרה, אמר כי המקרה הנ"ל רק מדגים את אחת הסיבות שמאי בחרה בסופו של דבר לשים קץ לחייה. לדבריו, העובדה שאף החלטה שלה, החל מההחלטה לצאת מחברה חרדית לחילונית, דרך ההחלטה לשינוי מין ועד ההחלטה מה ייעשה בגופתה, לא קיבלו גיבוי לא מהמשפחה ולא מהחברה, מציגה את המצב הקשה אליו נקלעות נשים במצבה.

חבריה של מאי שפעלו וסייעו לכך שצוואתה תכובד, הגיבו אף הם להחלטת בית המשפט: "אנו מברכים על פסיקתו האמיצה של כבוד השופט דראל בבית המשפט המחוזי בירושלים, אשר מאשרת ללא עוררין את זכותה של מאי פלג ז״ל שגופתה תישרף, בהתאם לרצונה ולצוואתה".