תמונות

ד'ם קרוקד וולצ'רז 1, them croocked voltures צילום: נועה מגר