תמונות

מיכל יושאי ומשפחתה בטיול צילום: תומר ושחר צלמים