תמונות

הפגנה נתניה יצחק תשובה ייצוא גז צילום: עזרי עמרם