אין תמונה
קרוב לשני שלישים מהציבור תומכים בהנהגת חופש בחירה בנישואים. הרב עו"ד אורי רגב

קשה להפריז בחשיבותו של פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בג"ץ למאות אלפי ישראלים שלא יכולים או לא רוצים להתחתן ברבנות. פסק הדין מחייב את משרד הפנים לרשום את נישואיהם של ישראלים שנישאו באמצעות ייפוי כח בחו"ל. במילים אחרות, הוא מאפשר להינשא בנישואים אזרחיים בלי לצאת מהארץ. נושא העתירה היה הכרה בנישואים אזרחיים הנערכים באל סלוודור באמצעות ייפוי כח של שני בני הזוג, בלא נוכחותם. העותרים היו 14 ישראלים שנישאו לאזרחים זרים בנישואי אל סלבדור, וכן עו"ד מאיר סרגובי, שמתמחה בנישואים באמצעות שליח בחו"ל.

עד כה, משרד הפנים עשה כל מאמץ למנוע את ההכרה בנישואים באמצעות ייפוי כוח. זאת, במטרה למנוע פגיעה במונופול האורתודוכסי על הנישואים בארץ. במשך שנים רבות, ועד למשפט זה, נמנע גם בג"ץ מלהכריע בשאלה. אבל ההחלטה החדשה קובעת תקדים חשוב ותקל על זוגות רבים. בית המשפט דחה את כל תירוצי משרדי הפנים והחוץ. פסק הדין מדגיש את קביעת בג"ץ מלפני עשרות שנים, לפיה אם בני זוג מציגים מסמך רשמי המעיד על נישואים אזרחיים שנערכו בחו"ל, חובת משרד הפנים לרשום אותם כנשואים. השופטים הרחיבו למעשה את הנוהג הקיים בתחום, והחילו אותו גם על נישואים באמצעות ייפוי כח, ללא נוכחות בני הזוג.

בג"ץ הדגיש כי השקפתם של פקיד הרישום והשר שלו בנושא נישואים מחוץ לרבנות, לרבות נישואי תערובת, אינה רלבנטית להכרה בהם. עיקר תפקידו של פקיד הרישום במשרד הפנים הוא לבדוק אם תעודות הנישואים מקוריות, והאם הנישואים בוצעו בטכס הנהוג ומוכר באותה מדינה. בג"ץ גם הדגיש את החשיבות המיוחדת של החלטתו במציאות בה טרם הונהגו נישואים אזרחיים הפתוחים בפני כל האזרחים.

פסק דין חשוב, אבל הוא לא תחליף לנישואים אזרחיים

ואכן, ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה שבה קיימת פגיעה כה קשה בחירות הנישואים. המונופול האורתודוכסי מונע ממאות אלפי אזרחים את הזכות לנישואים, והופך אותם לפסולי חיתון או מנועי חיתון. מדובר במאות אלפי עולים מברית המועצות לשעבר, שאינם יהודים על פי ההלכה האורתודוכסית, גרים שהרבנות אינה מכירה בגיורם, כוהנים, גרושות ועוד. הוסיפו לכל אלה את מאות אלפים האזרחים, שהמונופול של הרבנות מונע מהם להינשא בטכס התואם את השקפת עולמם, בין אם היא חילונית ובין אם היא דתית ליברלית.

החוק הישראלי, המאפשר ליהודים להינשא רק באמצעות הרבנות האורתודוכסית, עומד בסתירה להכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם, ולרצונו של רוב הציבור התומך בהנהגת נישואים אזרחיים. מחקרי מדד הדת והמדינה של חדו"ש מגלים שוב ושוב שקרוב לשני שלישים מהציבור בישראל תומכים בהנהגת חופש בחירה בנישואים בישראל. כך גם הראו שלל מחקרים דומים שנערכו בישראל במהלך השנים. מביכה ומביישת במיוחד העובדה כי הסדרים דומים לאלה הקיימים בישראל ניתן למצוא אך ורק במדינות האיסלם הקיצוני.

פריצת הדרך המשפטית חשובה ומרחיקת לכת. למרות זאת, היא אינה תחליף לדבר האמיתי - נישואים אזרחיים בישראל. יש לקוות שלא ירחק היום בו לא יהיה עוד צורך בלוליינות משפטית והוצאות כספיות ניכרות כדי לממש את זכות היסוד לנישואים. הגיע הזמן שהכנסת והממשלה יקשיבו לרצון הציבור וינהיגו בישראל חופש נישואים כהבטחת מגילת העצמאות וכמקובל בכל הדמוקרטיות המערביות. כל שדרוש לשם כך הוא שהמפלגות המייצגות את רוב הציבור ישלבו כוחות ולא ייכנעו עוד לכפייה החרדית.

האם צריך לאשר נישואים אזרחיים בישראל? מחכים לכם בטוקבקים

>> הטור הקודם שלי: הרבנות לא הייתה מגיירת את רות המואבייה
>> ניצן הורוביץ: למה הרבנות מכריחה ישראלים להתחתן בחו"ל?

הרב עו"ד אורי רגב הוא מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון