תשעה חודשים
תשעה חודשים

למרות החוק: אין תרומת ביציות בארץ

לפני כ-9 חודשים העבירה הכנסת חוק שמאפשר תרומת ביציות בישראל. זו הייתה אמורה להיות בשורה משמחת עבור זוגות שנאלצו קודם לכן לשלם עשרות אלפי שקלים בעבור הליך דומה בחוץ לארץ. אבל, השמחה הייתה מוקדמת: מתברר שעד היום, אין אף אישה בישראל שהשלימה את תהליך התרומה