אישה בהריון עומדת ומחזיקה את הבטן לבושה לבן (צילום: jupiter images)
דעי את זכויותייך | צילום: jupiter images

בעידן שבו נשים רבות מטפחות קריירה לצד שני ילדים פלוס מטפלת, היינו אמורים כבר מזמן ליישר קו עם כמה ממדינות אירופה וסקנדינביה שבהן זכויות האישה ההרה והיולדת מעוגנות בחוק וחופשת הלידה נמשכת בין חצי שנה לשנה.
אלא שלצערנו, בארץ זהו נושא טעון במיוחד שלא תמיד זוכה לטיפול ראוי. "גם נשים בעלות עמדות בכירות סובלות לא פעם מפגיעה בזכויותיהן בעקבות הריון או לידה", מפתיעה עו"ד לאה דולברג, מרכזת הקו לנשים בהריון ואחרי לידה בארגון "ויצו". "לצערי, לא תמיד החוק עומד לצד האישה ההרה, ולעתים חובת ההוכחה מוטלת דווקא עליה. כבר נתקלתי בסיפור על אישה שבמהלך שמירת ההריון נמצאה לה מחליפה בשכר נמוך יותר. לאחר הלידה האישה חזרה לעבודה אך התפקיד שלה רוקן מתוכן. למעשה, הבוס העביר את רוב האחריות לעובדת האחרת מתוך ידיעה שהאם הטרייה לא תישאר במקום עבודה שאינו מספק לה אתגר ועניין".

עוד בתשעה חודשים:

מה אפשר לעשות במקרה כזה?
"אם בעבר לאישה כזאת לא היו הרבה סיכויים, היום המצב שונה; חל תיקון בחוק שמדגיש כי אין לפגוע לא בשכרה ולא במהות המשרה של יולדת שחוזרת לעבודה. לכן, במידה וביכולתה של האישה להוכיח כי אכן מעמדה בחברה נפגע, היא זכאית לתבוע את המעסיק".

שמירת הריון? כמו מחלה

"חשוב לדעת שהתייעצות עם אנשי מקצוע – שבשירותיהם אפשר להיעזר גם במסגרת ארגוני הנשים השונים - עשויה למנוע מנשים לאבד את זכויותיהן במקומות העבודה", אומרת עו"ד דולברג. "חופשת הלידה הוארכה מ-12 שבועות ל-14 שבועות. לאישה ההרה והיולדת הזכות לנצל מתוכם עד שבעה שבועות לפני תאריך הלידה המשוער".

באיזה שלב של ההריון חובה על העובדת להודיע למעסיק על הריונה?
"הדבר לא מצוין במפורש בחוק אבל על פי הפרשנות המשפטית המקובלת, יש להודיע על כך במהלך החודש החמישי. כמובן שהדבר נתון לשיקול דעתה של העובדת, ונשים רבות בוחרות ליידע את המעסיק בשלב מוקדם יותר".

האם אישה שנעדרת מעבודתה עקב שמירת הריון מקבלת את משכורתה כרגיל?
"בכל הקשור למצבי שמירת הריון, חלו שינויים בחוק לטובת הנשים; עד כה, שמירת הריון לא נחשבה למצב בריאותי לקוי המזכה את העובדת בדמי מחלה. לפיכך אם תקופת שמירת ההריון הייתה נמוכה מ-30 יום, המעביד לא חויב לשלם שכר עבור תקופה זו.
לאחרונה חל תיקון לחוק, שקובע כי מעתה יש להתייחס לשמירת הריון כאל היעדרות מפאת מחלה, מה שאומר כי במצב כזה האישה זכאית למשכורת מלאה.
"במידה ותקופת שמירת ההריון עולה על 30 יום, האישה זכאית לגימלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי, אשר מחושבת לפי ממוצע ברוטו של שלוש המשכורות האחרונות של העובדת, ולא יותר מהשכר הממוצע במשק.
המועד האחרון למסירת התביעה לגימלה לשמירת ההריון הוא 12 חודשים מתחילת שמירת ההריון".
עובדת שעברה הפלה זכאית לתקופת היעדרות של שבוע עד שישה שבועות לאחר ההפלה. 

את מפוטרת!

מתי מותר לפטר עובדת בהריון? עו"ד דולברג מציינת כי החוק קובע שאין לפטר אישה בהריון שעובדת במקום עבודה אחד או אצל אותו מעסיק למעלה משישה חודשים. "עם זאת, ניתן לפטר אישה בהריון אם המעסיק קיבל על כך אישור ממשרד התמ"ת", מבהירה דולברג. "במקרה כזה, הממונה על עבודת נשים בתמ"ת יבדוק את הקשר בין הפיטורים לבין ההריון, ובמידה ולא יימצא קשר בין השניים, יאושרו הפיטורים לכן מומלץ מאוד לקבל הדרכה לקראת השימוע - בארגונים כמו 'ויצ"ו' ו'נעמ"ת', או אצל מומחה לדיני עבודה. על החלטת הממונה ניתן לערער תוך 45 יום בבית הדין לעבודה".
גם נשים אחרי לידה לא פשוט לפטר, או לפחות כך אמור להיות על פי החוק. עו"ד דולברג מונה את המקרים שבהם אסור לפטר עובדת אחרי לידה: "במהלך חופשת הלידה; במהלך שישה חודשים מתום חופשת הלידה (הדבר מותנה באישור רופא המעיד כי מצבה הבריאותי מחייב מנוחה); בזמן שהיולדת נמצאת בחופשה ללא תשלום על-פי חוק; ובמהלך 60 יום מתום התקופות האמורות".

אבא (צילום: jupiter images)
גם גברים מוזמנים לצאת לחופשת לידה | צילום: jupiter images

ומה לגבי אישה שרוצה להתפטר לאחר הלידה?
"אם עובדת שצברה במקום העבודה לפחות שנת ותק אחת התפטרה במהלך תשעה חודשים לאחר הלידה לצורך הטיפול בילד, היא זכאית לפיצויי פיטורים כאילו פוטרה, כאשר חופשת הלידה נחשבת לחלק מתקופת ההעסקה לצורך חישוב פיצויי פיטורים המגיעים לה. עם זאת, חובה עליה להודיע בכתב וכן למסור הודעה מוקדמת על התפטרותה. על ההתפטרות להיכנס לתוקף לפני תום תשעת החודשים מיום הלידה ולכן מומלץ להתייעץ עם מומחה, כדי לא לפספס את הטיימינג".

אישה שעבדה עד יום הלידה במשך 24 חודשים רצופים, זכאית להאריך את חופשת הלידה ללא תשלום ולהיעדר למשך כרבע מהתקופה האמורה גם ללא הסכמת המעביד, אך לא יותר משנה.
"בנוסף", מבהירה עו"ד דולברג, "מעביד חייב לקבל עובדת שהביעה את רצונה לשוב לעבודה לפני תום החופשה ללא תשלום, ולא יאוחר מארבעה שבועות מיום שהביעה רצון לחזור לעבודה.
"גם עובדת שחלתה במהלך חופשת הלידה ואושפזה בבית חולים למשך יותר משבועיים, או שתינוקה זקוק במהלך חופשת הלידה לאשפוז מעל לשבועיים, זכאית להאריך את חופשת הלידה בארבעה שבועות נוספים.
כמו כן, זכותה לפצל את חופשתה באופן שלפחות שלושה שבועות יהיו בסמוך ללידה, והשבועות הנותרים יחלו עם סיום האשפוז או במהלכו. בתקופת אשפוזה רשאי בן זוגה, אב בנה, להיעדר מעבודתו למשך ארבעה שבועות לצורך הטיפול בתינוק".

ואם גם בן הזוג רוצה לצאת לחופשת לידה?
"בני זוג רשאים לחלק ביניהם את חופשת הלידה, כאשר האב יכול לקחת על חשבון האם את ששת השבועות האחרונים של חופשת הלידה, בתנאי שהאישה הייתה זכאית לחופשת לידה וחזרה לעבודה. עובד אשר רוצה לממש את זכותו לחופשת לידה חלקית, ימסור למעסיקו הצהרה חתומה בידו ובידי בת זוגו, 30 יום לפחות לפני היום שבו הוא מבקש להתחיל את חופשתו".

>> "ההרדמה הזו לא תסתיים בחיים, אני אזדקן ואמות כאן בחדר הזה": המחשבות של כל הורה בזמן ההשכבה