תשעה חודשים
באיזה שבוע את?
היום: 4 שבועות + 3 ימים תאריך לידה משוער