תשעה חודשים
שימור דם טבורי

למה צריך לשמר דם טבורי? האם כדאי להפקיד את הדם הטבורי בבנק פרטי או ציבורי? מה מטרתו של החוק לשימור דם טבורי? קבלו הסבר על החלטה חשובה שתצטרכו לקבל לקראת הלידה