תשעה חודשים
תשעה חודשים

בר / בַּר

שם כולל לתבואה כמו חיטה, שעורה ושאר מיני דגן

9 חודשים | mako | פורסם 01/04/19 08:07