_OBJ

שם בלועזית

Elisheva

מגדר

בנות

מקורות

תנ"ך 

פירוש

השם אלישבע מופיע בתנ"ך כשמה של אשתו של אהרון הכהן הגדול - אלישבע בת עמינדב ודמותה נזכרת כ"אם הכהונה". היא הייתה גם אמם של נדב, אביהוא, איתמר ואלעזר.

פירוש קבלי

השם אלישבע מורכב מהשילוב בין המילים "אלי" ו-"שבע". המספר שבע נחשב ביהדות למספר קדוש המסמל מחזוריות שלמה של הטבע (שבעה ימים בשבוע, שבעה קנים למנורה, שבעה ימי טהרה, שבעה שבועות בין פסח לשבועות, שנת שמיטה ועוד).

ניתוח נומרולוגי: הספרה 8

אנשים עם ערך נומרולוגי 8 הינם אנשים חמי מזג ונמרצים. הם אנשים שמצליחים להתחבר לשני צדדים שונים בחיים - בית ועבודה, חוץ ומשפחה, חיובי ושלילי. הם מאמינים בשוויון, אוהבי שלום וצדק ומגשימים את האידיאלים שלהם לטובתם האישית ולטובת הכלל. בעלי כוח רב והשפעה בסיטואציות חברתיות, על אף ביישנותם.