_OBJ

שם בלועזית

Brit, Brith

מגדר

בנות

מקורות

תנ"ך / השפה העברית

פירוש

המשמעות של המילה ברית היא הסכם או חוזה. הברית הראשונה בתנ"ך נערכה לאחר המבול בספר בראשית אז האל כרת ברית לא להרוס את הארץ יותר וסימן זאת בקשת בענן. ברית היא גם כינוי לטקס בו נהוג למול את התינוק ביום השמיני לחייו.

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם ברית לילדיהם רוצים לבוא את החיבור שלהם לאל ואת החיבור של האל לעם ישראל. השם מאפיין אנשים נאמנים, פייסנים, שוחרי שלום וכריזמטיים.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 9

אנשים עם ערך נומרולוגי 9 הינם אנשים מחוננים בעלי כריזמה, רוחב לב ויכולת ורבלית גבוהה. הם מאחדים בתוכם בצורה מושלמת את העולם הפיזי, האינטלקטואלי והרוחני ומגיעים להישגים רגשיים גבוהים מאוד. מלאי אהבה לזולת, מקרינים ביטחון כלפי הסביבה ובעלי נקודת מבט רחבה, דמיון מפותח  ואינטואיציה חריפה.