_OBJ

שם בלועזית

Goni

מגדר

יוניסקס

מקורות

תנ"ך / השפה העברית

פירוש

השם גוני אמנם מופיע בתנ"ך כשמו של אחד מבני נפתלי, אך הוא נובע מהשפה העברית, בה הוא מתייחס למילה גוון, כלומר - צבע מסוים מאוד. גוני - הגוון שלי.

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם גוני לבנם או לבתם רוצים לבטא את הייחודיות שלהם ואת הצבע שהכניסו לחייהם. השם מצביע על מיוחדות, שוני ואינדיבידואליות.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 6

אנשים עם ערך נומרולוגי 6 הינם אנשים מאוד משפחתיים שדואגים ביתר שאת לתא המשפחתי שלהם. הם בעלי חיבור, אהבה, נאמנות והשקעה לקרובים שלהם שנמצאים אצלם בראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת הם אנשים מזמינים ופתוחים גם לאנשים חדשים וידועים בחוש העיצוב והיופי המפותח שלהם.