_OBJ

שם בלועזית

Tamara

מגדר

בנות 

מקורות

תנ"ך / השפה העברית / עולם הצומח 

פירוש

המקור לשם תמרה הוא בשפה העברית והוא מהווה נגזרת של השם תמר. המקור לשם תמר הוא בתנ"ך, שם הוא מופיע כשמן של דמויות מקראיות: הראשונה היא ביתו של דוד המלך ואחותו של אמנון שמוזכרת בספר שמואל. השנייה היא תמר, אשתו של ער, כלתו של יהודה ואם לבניו התאומים - פרץ וזרח, המוזכרת בספר בראשית. תמר הוא גם שמו של הפרי הגדל על עץ הדקל והוא נחשב לאחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

פירוש קבלי

לאור הדמויות המקראיות הנושאות את השם תמר, השם תמרה מסמל נשים חזקות, אמיצות, יוזמות, יצירתיות, נחושות ובעלות עוצמה נשית. כל זאת לצד ערכים כמו חיבור לעולם הטבע והצומח, חיבור לארץ ישראל , איכות, מתיקות ורוחניות - אותה מוסיפה האות ה' שמתווספת לשם המקור.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 6

אנשים עם ערך נומרולוגי 6 הינם אנשים מאוד משפחתיים שדואגים ביתר שאת לתא המשפחתי שלהם. הם בעלי חיבור, אהבה, נאמנות והשקעה לקרובים שלהם שנמצאים אצלם בראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת הם אנשים מזמינים ופתוחים גם לאנשים חדשים וידועים בחוש העיצוב והיופי המפותח שלהם.