_OBJ

שם בלועזית

Te'ena

מגדר

בנות 

מקורות

תנ"ך / עולם הצומח 

פירוש

השם תאנה מגיע אלינו מהתנ"ך, שם הוא מוזכר בספר בראשית כשאדם וחווה התכסו בעלי תאנה לאחר שאכלו מעץ הדעת. התאנה היא פרי מתוק ממשפחת התותיים והיא נחשבת לאחת משבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל.

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם תאנה לבתם רוצים לבטא את המתיקות והאהבה שהיא מביאה לחייהם, זאת לצד הרצון להקנות לה ערכים כמו ברכה, צמיחה, פריחה, לבלוב וחיבור לעולם הטבע והצומח.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 6

אנשים עם ערך נומרולוגי 6 הינם אנשים מאוד משפחתיים שדואגים ביתר שאת לתא המשפחתי שלהם. הם בעלי חיבור, אהבה, נאמנות והשקעה לקרובים שלהם שנמצאים אצלם בראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת הם אנשים מזמינים ופתוחים גם לאנשים חדשים וידועים בחוש העיצוב והיופי המפותח שלהם.