_OBJ

שם בלועזית

Gal

מגדר

יוניסקס

מקורות

תנ"ך / השפה העברית

פירוש

השם גל מוזכר בתנ"ך כתיאור של פריטים בערמה. הפירוש המקובל יותר בימינו הוא תנועת זרימה של מים בים המתנפצת סמוך לחוף, תופעת טבע שמתקיימת לאחר מפגש בין האוויר למים.

מפורסמים עם אותו השם

גל גדות, גל אוחובסקי, גל זייד, גל אמיתי

פירוש קבלי

השם גל מסמל תנועה וזרימה מתמדת ומבטא מחזוריות נצחית. הורים הבוחרים בשם זה רוצים לבטא את התקווה שלהם להתקדמות והצלחה. כמו כן השם מבטא חיבור חזק לטבע ולים.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 6

אנשים עם ערך נומרולוגי 6 הינם אנשים מאוד משפחתיים שדואגים ביתר שאת לתא המשפחתי שלהם. הם בעלי חיבור, אהבה, נאמנות והשקעה לקרובים שלהם שנמצאים אצלם בראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת הם אנשים מזמינים ופתוחים גם לאנשים חדשים וידועים בחוש העיצוב והיופי המפותח שלהם.

פירוש אסטרולוגי

כוכב ירח.