_OBJ

שם בלועזית

Dikla

מגדר

בנות

מקורות

תנ"ך / עולם הצומח 

פירוש

השם דקלה מופיע בתנ"ך כשמו של אחד מצאצאיו של חם, בנו של נח. היום מקובל כי השם הוא הטייה נשית לשם דקל, עץ התמר שנחשב לאחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הדקל הוא עץ בעל גזע ישר וענפים רחבים אשר מהם בונים את הסכך בחג הסוכות. בנוסף לכך, הדקל משמש מקור למזון, לחומרי בנייה, לשמן ואף ללולב המשמש בחג הסוכות כאחד מארבעת המינים. דקל הוא גם שמו של מושב בנגב.

מפורסמים עם אותו השם

דקלה דורי

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם דקלה לבתם רוצים לבטא את החיבור שלהם לטבע ולמקורות היהודיים. כמו כן, השם דקלה מסמל שאיפה להישגים גבוהים ולשגשוג, יחד עם הוספת האות ה' שמרמזת על האדרת האל והשגחתו.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 4

אנשים עם ערך נומרולוגי 4 הינם אנשים ביתיים, מאוזנים ויציבים המחוברים לאדמה ולקרקע ושואפים לשלמות. אנשים ריאליים ומעשיים בעלי מוסר עבודה גבוה, משמעת עצמית והעדפה למסגרות ולשגרה. אנשים אלה מאופיינים גם כנוקשים וביקורתיים כלפי עצמם וכלפי הסביבה ובעל כושר התמדה, דקדקנות, סבלנות וסובלנות.  

פירוש אסטרולוגי

כוכב נוגה.