_OBJ

שם בלועזית

Marina

מגדר

בנות 

מקורות

תנ"ך / עולם הים 

פירוש

המקור לשם מרינה הוא בשפה הרוסית, והוא מבטא כינוי לשמות מריה ומרים. הפירוש המילולי של השם מרינה בשפה העברית הוא מקום לעגינת ספינות.

מפורסמים עם אותו השם

מרינה מקסימיליאן בלומין 

פירוש קבלי

השם מרינה מבטא את הזיקה של ההורים למרחב הבינלאומי ואת שאיפתם להיטמע בתרבות הגלובלית. כמו כן יש השם זה חיבור עמוק לעולם הימי וכן למקורות דתיים (נוצריים ויהודיים).

ניתוח נומרולוגי: הספרה 8

אנשים עם ערך נומרולוגי 8 הינם אנשים חמי מזג ונמרצים. הם אנשים שמצליחים להתחבר לשני צדדים שונים בחיים - בית ועבודה, חוץ ומשפחה, חיובי ושלילי. הם מאמינים בשוויון, אוהבי שלום וצדק ומגשימים את האידיאלים שלהם לטובתם האישית ולטובת הכלל. בעלי כוח רב והשפעה בסיטואציות חברתיות, על אף ביישנותם.