_OBJ

שם בלועזית

Ariana

מגדר

בנות

מקורות

השפה הפרסית / השפה האירית

פירוש

השם אריאנה מגיע מכמה מקורות. אחד מהם הוא הפירוש בפרסית - אריאנס - חבל ארץ שנמצא באיראן. בשפה האירית הפירוש למילה הוא - דבר כסוף או צבע כסף. בלטיני פירוש המילה הוא - קדוש.

מפורסמים עם אותו השם

אריאנה מלמד

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם אריאנה מבטאים את השאיפה שלהם להיטמע בתרבות הגלובלית ולפתוח לבתם דלתות בעולם הגדול. מעבר לכך, כל אחד משלושת הפירושים הקיימים של השם מבטאים רגש חיובי ונשגב.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 6

אנשים עם ערך נומרולוגי 6 הינם אנשים מאוד משפחתיים שדואגים ביתר שאת לתא המשפחתי שלהם. הם בעלי חיבור, אהבה, נאמנות והשקעה לקרובים שלהם שנמצאים אצלם בראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת הם אנשים מזמינים ופתוחים גם לאנשים חדשים וידועים בחוש העיצוב והיופי המפותח שלהם.