_OBJ

שם בלועזית

Chana, Hannah

מגדר

בנות 

מקורות

תנ"ך 

פירוש

השם חנה מגיע אלינו מהתנ"ך, בו הוא מופיע כשמה של דמות מקראית - אמו של שמואל הנביא ואחת משבע הנביאות המוזכרות בתנ"ך. חנה הייתה עקרה עד להולדת שמואל ולמרות זאת הייתה אהובה על בעלה אלקנה יותר מאשר אשתו השניה. לאחר שילדה את בנה שמואל, הקדישה אותו לאל ולעבודת המשכן, זאת למרות שנים של ציפייה.

מפורסמים עם אותו השם

חנה לסלאו, חנה רובינא, חנה מרום, חני נחמיאס

פירוש קבלי

חנה הייתה ידועה כאחת מהנשים הצדקניות בתורה ולכן מיוחסות לה תכונות חיוביות ועוצמתיות של טוב לב, אומץ, אמונה, כוח ונחישות. הורים הבוחרים בשם זה לבתם רוצים להעניק לה מטען חיובי הכולל את התכונות האלה ולייחל שתהיה בן אדם טוב עם אישיות מיוחדת וחזקה.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 9

אנשים עם ערך נומרולוגי 9 הינם אנשים מחוננים בעלי כריזמה, רוחב לב ויכולת ורבלית גבוהה. הם מאחדים בתוכם בצורה מושלמת את העולם הפיזי, האינטלקטואלי והרוחני ומגיעים להישגים רגשיים גבוהים מאוד. מלאי אהבה לזולת, מקרינים ביטחון כלפי הסביבה ובעלי נקודת מבט רחבה, דמיון מפותח ואינטואיציה חריפה.