_OBJ

שם בלועזית

Arya

מגדר

בנות

מקורות

השפה האיטלקית

פירוש

השם אריָה מגיע אלינו מהשפה האיטלקית ופירושו אוויר לנשימה, שאיפה. כמו כן, בעולם המוזיקה אריה היא כינוי לחיבור שירי או שירת יחיד באופרה או באורטוריה, בליווי כלי. השם מזכיר מילה עברית קרובה מענף החקלאות, אֲרִיָּה, ופירושה הוא לקיטה ואיסוף של פירות, בעיקר תאנים (אָרָה תאנים, עשבים, דבש = קטף, אסף, תלש).

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם זה לביתם לרוב מכירים ואוהבים את עולם השירה והמוזיקה ורוצים להנחיל אותו הלאה גם אצלה. כמו כן, יש בבחירת שם זה ניסיון להעניק ערכים בינלאומיים לבתם ולפתוח לה דלתות בעולם הגדול.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 1

אנשים עם ערך נומרולוגי 1 הם אנשים בעלי כושר מנהיגות ועצמאות, שיודעים ומצליחים להסתדר בכוחות עצמם. אנשים אלה טובים ביזמות ופיתוח של רעיונות יצירתיים ומקוריים וכן אמיצים מספיק כדי לבטא את עצמם ולהיות נחושים להשיג את המטרות העומדות בפניהם. בעלי יכולות ניהול וארגון גבוהות ומתאימים לתפקידים עם אחריות גדולה.