_OBJ

שם בלועזית

Yehudit, Judith

מגדר

בנות

מקורות

תנ"ך / המקורות היהודיים

פירוש

המשמעות המילולית של השם יהודית הוא אישה המשתייכת לעם היהודי. בתנ"ך מוזכר השם יהודית כשמה של אשת עשיו, אחיו של יעקב אבינו. יהודית הוא גם שמה של גיבורה בתקופת ממלכת פרס, שסיפורה מתואר בספר "יהודית" שהינו ספר חיצוני לתנ"ך ומיוחס לסיפור חנוכה.

מפורסמים עם אותו השם

יהודית רביץ, ג'ודי ניר-מוזס

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם יהודית לבתם רוצים לבטא את זיקתם לעם היהודי ואת החשיבות שהם מייחסים לעובדה זו. השם מסמל ערכים של קדושה, שורשיות, המשכיות, אמונה, אומץ ומנהיגות.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 3

אנשים עם ערך נומרולוגי 3 הינם אנשים שהרגש מוביל אותם ופותח להם דלתות. אנשים חברותיים, בעלי אופי נעים וטוב ועל כן הם אהובים על הסובבים אותם ולרוב מוקפים בחברים. נוהגים לברוח מהתמודדויות, עימותים, החלטות קשות ומעדיפים להתקיים ללא סדר ומסגרות. שומרים על רוח הנעורים ועל אופטימיות לאורך השנים.