_OBJ

שם בלועזית

Dorit

מגדר

בנות

מקורות

השפה היוונית 

פירוש

מקור השם דורית הוא מהמילה היוונית "דורותיאה" שפירושה - מתנת האל. השם דורית הוא גם צורת הנקבה של השם דור ובא לבטא את תחושת השייכות של ההורים ואת החשיבות של שרשרת הדורות.

מפורסמים עם אותו השם

דורית בייניש, דורית רביניאן, דורית בר אור

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם דורית לבתם רוצים לבטא את רגשי התודה שהם חשים על כך שהאל חנן אותם במתנה כה יקרה ואת האהבה העזה שהם חשים לבתם. כל זאת, לצד הרצון להקנות לבתם שייכות, אחריות חברתית ושאיפה להישגים גבוהים. 

ניתוח נומרולוגי: הספרה 8

אנשים עם ערך נומרולוגי 8 הינם אנשים חמי מזג ונמרצים. הם אנשים שמצליחים להתחבר לשני צדדים שונים בחיים - בית ועבודה, חוץ ומשפחה, חיובי ושלילי. הם מאמינים בשוויון, אוהבי שלום וצדק ומגשימים את האידיאלים שלהם לטובתם האישית ולטובת הכלל. בעלי כוח רב והשפעה בסיטואציות חברתיות, על אף ביישנותם.