_OBJ

שם בלועזית

Ofir

מגדר

יוניסקס

מקורות

תנ"ך 

פירוש

השם אופיר מוזכר בתנ"ך גם כאחד מצאצאיו של שם (בנו של נוח) המוזכר בספר דברי הימים וגם כשמה של ארץ ממנה יובאו לארץ ישראל זהב ואוצרות טבע על ידי עבדיהם של שלמה המלך ומלך צור. 

מפורסמים עם אותו השם

אופיר אקוניס, אופיר בן שטרית

פירוש קבלי

השם אופיר מסמל אוצר, שפע, עושר והצלחה ומבטא את העושר שחשים ההורים לאחד הולדת הילד החדש. בתנ"ך, הזהב מאופיר שימש לבניית בית המקדש ולכן יש פה גם ממד של אמונה וחיבור למסורת וציפייה לבניית בית המקדש השלישי. 

ניתוח נומרולוגי: הספרה 9

אנשים עם ערך נומרולוגי 9 הינם אנשים מחוננים בעלי כריזמה, רוחב לב ויכולת ורבלית גבוהה. הם מאחדים בתוכם בצורה מושלמת את העולם הפיזי, האינטלקטואלי והרוחני ומגיעים להישגים רגשיים גבוהים מאוד. מלאי אהבה לזולת, מקרינים ביטחון כלפי הסביבה ובעלי נקודת מבט רחבה, דמיון מפותח  ואינטואיציה חריפה.

פירוש אסטרולוגי

יסוד אוויר, כוכב אורנוס.