_OBJ

שם בלועזית

Dvir

מגדר

בנים

מקורות

תנ"ך 

פירוש

השם דביר מגיע אלינו מהתנ"ך, בו הוא מוזכר ככינוי למקום הקדוש ביותר בבית המקדש בו נמצא ארון הברית, קודש הקודשים. הכניסה אליו הייתה מותרת רק לכהן הגדול ורק בזמנים מסוימים. כמו כן, השם מוזכר בספר יהושע גם כשמו של מלך עגלון. דביר הוא גם שמו של קיבוץ בצפון הנגב.

מפורסמים עם אותו השם

דביר בנדק

פירוש קבלי

הורים הבוחרים לבנם את השם דביר רוצים לבטא כמה הוא מיוחד עבורם ולכן מעניקים לו שם עוצמתי במיוחד. כמו כן, השם מבטא את האמונה של ההורים באל והשאיפה והציפייה שלהם לבנייתו המחודשת של בית המקדש השלישי.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 9

אנשים עם ערך נומרולוגי 9 הינם אנשים מחוננים בעלי כריזמה, רוחב לב ויכולת ורבלית גבוהה. הם מאחדים בתוכם בצורה מושלמת את העולם הפיזי, האינטלקטואלי והרוחני ומגיעים להישגים רגשיים גבוהים מאוד. מלאי אהבה לזולת, מקרינים ביטחון כלפי הסביבה ובעלי נקודת מבט רחבה, דמיון מפותח  ואינטואיציה חריפה.