NEXTER
NEXTER

פייסבוק סוגרת את שירות המייל שלה

החברה החלה להודיע למשתמשים על הפסקת פעילותן של כתובות מייל facbook.com@, אך המשתמשים זועמים על הכוונה להציף את המייל הרגיל שלהם

יאיר מור | NEXTER | פורסם 25/02/14 09:56