NEXTER
NEXTER

מה אסור לעשות בסמארטפון בצה"ל? התשובה לא ברורה

מכשירים שמוכנסים לתדריכים סודיים ומידע מבצעי שמועבר בוואטסאפ בזמן אמת - חיילי צה"ל מרבים להשתמש בסמארטפונים בניגוד לפקודות. ומה לגבי הפצת שמועות לעורף? החיילים שאיתם דיברנו הזכירו הוראות כלליות, שאינן מתייחסות לכלים הטכנולוגיים שבידיהם ומשאירות מקום רב לשיקול הדעת הפרטי שלהם

יאיר מור | NEXTER | פורסם 23/07/14 17:35