NEXTER
NEXTER

האם יצטמצמו ההורדות הפיראטיות?

כבר שנים שבישראל נתקעות יוזמות שונות למכירת מוזיקה בפלטפורמה דיגיטלית. עכשיו, כשאייטונס מגיעה לארץ הרבה אחרי שאר העולם, יכול להיות שלמוזיקאים עצמם יש סיבה לקוות שההורדות הפיראטיות יצטמצמו, והם יוכלו להרוויח מהאמנות שלהם. עד כמה זה ריאלי?

עידו סולומון | החדשות | פורסם 05/12/12 20:29