NEXTER
NEXTER

המסבירים הישראלים מטעם עצמם

לצד אלפי המגויסים למילואים, מאות ישראלים התייצבו עצמאית למערך ההסברה הישראלי. חמושים במחשב והרבה פטריוטיות הם מפציצים את הרשת במטרה להכריע את דעת הקהל