NEXTER
NEXTER

"מסך, מסך שעל הקיר, מי היפה בכל העיר?"

גולש יצר מראה שהיא גם מסך שמציג תחזית ומחמאות אקראיות. הרעיון לא מקורי, אבל הוא עשה את זה במחיר נמוך שגרם לגולשים לבקש ממנו למכור מראות כאלה

יאיר מור | NEXTER | פורסם 06/01/16 07:11