NEXTER
NEXTER

פוטרה בגלל שלא הסכימה שהבוס יעקוב אחריה

אישה מקליפורניה תובעת חברה שפיטרה אותה לאחר שמחקה אפליקציה שחויבה להתקין כשהתברר לה כי היא עוקבת אחריה גם מחוץ לשעות העבודה

יאיר מור | NEXTER | פורסם 13/05/15 06:03