NEXTER
NEXTER

איך גורמים לחילונים לשמור שבת? עם אפליקציה, כמובן

אפליקציה חדשה מנסה לשדל את כל יהודי העולם לשמור שבת אחת כהלכתה על ידי עדכון החברים בפייסבוק אם השתמשתם בסמארטפון ביום הקדוש

יאיר מור | NEXTER | פורסם 06/10/14 15:36