NEXTER
NEXTER

יוטיוב חוגגת עשור ב-26 ימים של המיטב

האתר יעלה החודש 26 לקטים מהמיטב של האתר ב-26 קטגוריות המסודרות לפי ה-ABC. כמובן שהאות A מאחדת בין גראמפי קט לכלבים מדברים ודובי פנדה בשלג

יאיר מור | NEXTER | פורסם 04/05/15 17:06