NEXTER
NEXTER

המצלמה שמצנזרת חוסר מקוריות

פרויקט של צלם-מעצב מצייר חזון של עולם בו המצלמות שלנו - הסמארטפונים - מגבילות אותנו מלצלם במקומות שבהם זה לא כדאי או לא רצוי. התפתחות מתבקשת או חזון מטריד?

יאיר מור | NEXTER | פורסם 17/09/15 12:16