NEXTER
NEXTER

האפליקציה שתמחק אנשים מתמונות

אדובי מציגה אפליקציית צילום שמסוגלת ללכוד נופים ולהעלים את האנשים שמסתירים אותם - והכל בזמן אמת. רק צריך חצובה וזמן

יאיר מור | NEXTER | פורסם 08/10/15 13:00