NEXTER
NEXTER

סתיו שפיר הסעירה את הרשת: "באנו ממצרים"

השר בנט אמר "ההיסטוריה שלנו התחילה מירושלים, מהר מוריה בעקידת יצחק"; ח"כ שפיר אמרה "העם התגבש במעמד הר סיני". ומי צודק?

אהוד קינן | NEXTER | פורסם 22/02/16 15:36