NEXTER
NEXTER

50% מהילדים נחשפו לפורנוגרפיה ברשת

המומחיות של הילדים בשימוש באינטרנט רק הולכת וגדלה, אבל באותה מידה – גם הסכנות. סקר שנערך בבריטניה גילה שמעל 50% מהילדים נתקלו בפורנוגרפיה ברשת. אבל רק פחות מ-20% מההורים חשבו שהילדים נתקלו בתכנים האלה. רוב הפורנוגרפיה נצפית על ידי הילדים במקרה, תוך כדי חיפוש אתרים אחרים או באמצעות קבלת דואר זבל