NEXTER
NEXTER

ההזמנה: פיצה וחילוץ לבני ערובה

אישה בארה"ב שבן זוגה החזיק אותה ואת ילדיה כבני ערובה הצליחה להזעיק את המשטרה לאחר שביקשה להזמין ארוחת צהריים באמצעות אפליקציה - דרכה גם ביקשה לקרוא למשטרה

יאיר מור | NEXTER | פורסם 07/05/15 11:23