NEXTER
NEXTER

אפליקציית פייסבוק קורסת? אולי זה בכוונה

הרשת החברתית ערכה ניסויים שמנעו גישה לאפליקציית הפייסבוק, במאמץ לבחון את נאמנותם של המשתמשים. במדינה מסוימת נחסמה הורדת האפליקציה לשבוע שלם

יאיר מור | NEXTER | פורסם 05/01/16 10:30