NEXTER
NEXTER

למכירה: הבית הסולארי הראשון בבריטניה. המחיר: 1.2 מיליון ליש"ט

הבית לא מחובר לתשתיות אנרגיה, ומספק את החשמל והמים לצרכי המחיה של תושביו תוך הסתמכות על משאבי הטבע

יאיר מור | NEXTER | פורסם 04/10/13 17:11