NEXTER
NEXTER

האם אירופה תחסום בני נוער מהרשתות החברתיות?

מומחי רשת זועקים נגד הצעה אירופית לדרוש מצעירים עד גיל 16 אישור הורים לשימוש ברשתות החברתיות: "ישלול מאנשים צעירים הזדמנויות חינוכיות וחברתיות"

יאיר מור | NEXTER | פורסם 14/12/15 12:36