NEXTER
NEXTER

למה קשה להזמין מוניות בגט טקסי?

נוסעים שרגילים להזמין מוניות בגט טקסי הבחינו שקשה להזמין מוניות בימים האחרונים. האם יש סכסוך או שביתה? החברה טוענת: העבודות על רכבת הקלה יצרו בעיה שנטפל בה אחרי החג

הבוקר של קשת | הבוקר של קשת | פורסם 13/09/15 10:53