NEXTER
NEXTER

אינטרנט? לוח המודעות שעליו מתפרסמים החיים שלכם

בטוחים שאין לכם מה להסתיר? קחו בחשבון שאין לכם גם שום דבר פרטי. מי יכול להשיג עליכם מידע ולאן הוא עלול להתגלגל

צחי הופמן | גלובס | פורסם 01/04/10 11:25