NEXTER
NEXTER

הגולשים מימין לועגים ל"שוברים שתיקה" בפייסבוק

מה קרה בג'אסר-אל-תרמית, איך נגמר הסרט הרע בחרטא-אל-שארקיה ולמה נכפה על פלסטינים לסבול את דני נוימן? דף פייסבוק ימני חדש שלועג לווידויי "שוברים שתיקה" צובר תאוצה. מפעיל הדף, אסף וול, ל-NEXTER: "הקהלים שלנו מצפים לקצת יותר מעיכובי יולדות במחסומים, חיפושים אלימים בחברון וכאפות למיידי אבנים. כשנגיע ל-5,000 אוהדים נפנה בבקשה לתקצוב מהאיחוד האירופי"

יאיר מור | NEXTER | פורסם 13/05/15 13:33