NEXTER
NEXTER

Airbnb יצרו לוגו חדש: מה פרויד היה אומר?

הלוגו החדש של האתר שמאפשר לאנשים להשכיר את הדירה שלהם אמור להביע שייכות, אבל הגולשים ראו שם משהו אחר. אחד המייסידים: "תצחקו כמה שאתם רוצים"

ויטה קיירס | NEXTER | פורסם 20/07/14 10:40