NEXTER
NEXTER

נשלח לכלא לאחר שהטריד בת 11 בווטאסאפ

אמה של א' גילתה בטלפון הסלולרי של בתה הודעות בעלות אופי מיני ששלח לה גבר זר. לאחר שהגישה תלונה במשטרה, הגבר נתפס וכעת הוא עומד בפני תקופת מאסר. השופט: מטרתה של הענישה החמורה היא לאותת לגברים אחרים שלא יעזו להטריד מינית נערות וילדות

שמעון איפרגן | NEXTER | פורסם 18/09/14 07:23