בית הדין לתחרות אישר את הצו המוסכם בין הממונה על התחרות ובין חברת מטא, מפעילת הרשתות החברתיות אינסטגרם, וואטסאפ ופייסבוק. במסגרת הצו התחייבה מטא לשלם סך של 25 מיליון שקל לאוצר המדינה, ולדווח על מיזוגים שבכוונתה לבצע. הצו המוסכם גובש בעקבות שתי עסקאות מיזוג שביצעה מטא עם חברות הסטארט-אפ הפרטיות רדקיקס וסרוויס פרנד מבלי שדיווחה עליהן לרשות התחרות.

בהחלטה המאשרת את הצו המוסכם ציין בית הדין לתחרות: "מקובלת עלי עמדת הממונה כי בנסיבות העניין, התקשרות בצו המוסכם, בנוסח שצורף לבקשה, עדיפה על נקיטת הליכים לפי חוק התחרות. מדובר במיזוגים שאינם אופקיים, ושלא עלה לגביהם חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או פגיעה בציבור, כך שהפגם הוא באי-דיווח כשלעצמו. טיפול בפגם מסוג זה על דרך תשלום סכום לאוצר המדינה הוא מסלול ראוי. משנעשה הוא בהסכמה והסכום גבוה יחסית, נראה כי יש לאשרה.

"נוסף על כך, התחייבויותיה העתידיות של מטא, לרבות התחייבותה לדווח על מיזוגי חברות שלה ושל גורמים בשליטתה, ראויות אף הן משום שמבטיחות הן שאם בעתיד הקרוב יקרה מקרה דומה בישראל, עשוי הדבר לפעול לחובתה של מטא, משום שמדובר יהיה לא רק בהפרת חוק, אלא גם בהפרת התחייבות שניתן לה תוקף של צו מוסכם, וממילא הסנקציה עשויה להיות חמורה יותר". לפי בית הדין "מדובר אפוא בהסכמה ראויה שיש לאשרה".